Ανάπτυξη από manikos

Batala+ActionAid για την Ημέρα της Γυναίκας

Φωτογραφία: Batala & ActionAid, για την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας. Μουσική και τύμπανα σε μια γιορτή στους δρόμους της Αθήνας.

Εθελοντική συμμετοχή - Φωτογραφία

Support the ActionAid event for the International Women's Day

Video Edit: Panos Sinanidis


Maro Verli letters