Ανάπτυξη από manikos

Ευρωπαική Ένωση στην Μιανμάρ, Pathein - Geres organisation

Φωτογράφιση για την Ευρωπαική Ένωση στην Μυανμάρ

Το project αφορά στην ανάγκη να αναπτυχθεί υλικό επικοινωνίας για να αναδειχθεί το αναπτυξιακό έργο που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση στη Μιανμάρ. Το φωτογραφικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί στην έντυπη και online επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου, των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, των ενημερωτικών δελτίων, των φυλλαδίων, των αφισών, των εθνικών και διεθνών μέσων κ.λπ.). Οι φωτογραφίες αντανακλούν όχι μόνο το περιβάλλον, το βιοτικό επίπεδο και τα φυσικά τοπία της Myanmar, αλλά και τον σκοπό και το νόημα των διαφόρων έργων της ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η Μιανμάρ ξεκίνησε μια ιστορική και πολύπλευρη διαδικασία μετάβασης. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε ορισμένες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στην προώθηση ενός δημοκρατικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς, στην επίλυση των μακρόπνοων εθνοτικών συγκρούσεων και στη δημιουργία μιας ολοένα και πιο διαφοροποιημένης και διεθνούς ολοκλήρωσης οικονομίας.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από την κυβέρνηση της Ένωσης της Μυανμάρ το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο ενίσχυσης της θεσμικής ενίσχυσης και του διαλόγου πολιτικής αποσκοπεί στην ενίσχυση των δημόσιων θεσμών και των μη κρατικών φορέων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη χάραξη πολιτικής.

Η δράση της GERES στη Νοτιοανατολική Ασία είναι στις χώρες της Καμπότζη και τη Μυανμάρ και συμβάλλει στην αποστολή ενός παγκόσμιου κινήματος που υποστηρίζει τη μετάβαση σε βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και συμπεριφορά. Η GERES συνεργάζεται με κυβερνήσεις για τη δημιουργία και υλοποίηση εθνικών στρατηγικών για την ενέργεια ξύλου και συμβάλλει στην εμπειρογνωμοσύνη της στους τομείς της αειφόρου διαχείρισης των δασών, της παραγωγής και της κατανάλωσης βιώσιμου καυσίμου και του σχεδιασμού και της εφαρμογής βελτιωμένου προγράμματος Cookstove (ICS).

Maro Verli letters