Ανάπτυξη από manikos

Ευρωπαική Ένωση της Μιανμάρ, Kayah state - PROSPER Action (Mercy Corps)

Φωτογραφικό project με την Ευρωπαική Ένωση

Το project αφορά στην ανάγκη να αναπτυχθεί υλικό επικοινωνίας για να αναδειχθεί το αναπτυξιακό έργο που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση στη Μιανμάρ. Το φωτογραφικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί στην έντυπη και online επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου, των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, των ενημερωτικών δελτίων, των φυλλαδίων, των αφισών, των εθνικών και διεθνών μέσων κ.λπ.). Οι φωτογραφίες αντανακλούν όχι μόνο το περιβάλλον, το βιοτικό επίπεδο και τα φυσικά τοπία της Myanmar, αλλά και τον σκοπό και το νόημα των διαφόρων έργων της ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η Μιανμάρ ξεκίνησε μια ιστορική και πολύπλευρη διαδικασία μετάβασης. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε ορισμένες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στην προώθηση ενός δημοκρατικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς, στην επίλυση των μακρόπνοων εθνοτικών συγκρούσεων και στη δημιουργία μιας ολοένα και πιο διαφοροποιημένης και διεθνούς ολοκλήρωσης οικονομίας.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από την κυβέρνηση της Ένωσης της Μυανμάρ το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο ενίσχυσης της θεσμικής ενίσχυσης και του διαλόγου πολιτικής αποσκοπεί στην ενίσχυση των δημόσιων θεσμών και των μη κρατικών φορέων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη χάραξη πολιτικής.

Το PROSPER έχει ως στόχο να θέσει τα θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη στην πολιτεία Kayah μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος πολλαπλών κλιμακίων στο χωριό, σε δήμους, περιφέρειες και κρατικά επίπεδα, δημιουργώντας τις δεξιότητες και τις σχέσεις που θα επιτρέψουν στους τοπικούς φορείς να συνεργαστούν ειρηνικά. Η κοινοπραξία υπό την ηγεσία του Mercy Corps - η οποία περιλαμβάνει την Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC), την Κοινοπραξία Συνόρων (TBC), το Ίδρυμα Nyein (Shalom), τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Karuna Myanmar (KMSS) Loikaw και το Ίδρυμα Association of Volunteers in International Service - αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα κάθε υποψήφιου για τη διασφάλιση της γεωγραφικής κάλυψης και της γνώσης των σχέσεων με διάφορους βασικούς ενδιαφερόμενους και της συμπληρωματικής τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης.

Maro Verli letters