Ανάπτυξη από manikos

Ευρωπαική Ένωση της Μιανμάρ, My justice - British Council

Φωτογραφικό project με την Ευρωπαική Ένωση

Το project αφορά στην ανάγκη να αναπτυχθεί υλικό επικοινωνίας για να αναδειχθεί το αναπτυξιακό έργο που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση στη Μιανμάρ. Το φωτογραφικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί στην έντυπη και online επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου, των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, των ενημερωτικών δελτίων, των φυλλαδίων, των αφισών, των εθνικών και διεθνών μέσων κ.λπ.). Οι φωτογραφίες αντανακλούν όχι μόνο το περιβάλλον, το βιοτικό επίπεδο και τα φυσικά τοπία της Myanmar, αλλά και τον σκοπό και το νόημα των διαφόρων έργων της ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η Μιανμάρ ξεκίνησε μια ιστορική και πολύπλευρη διαδικασία μετάβασης. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε ορισμένες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στην προώθηση ενός δημοκρατικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς, στην επίλυση των μακρόπνοων εθνοτικών συγκρούσεων και στη δημιουργία μιας ολοένα και πιο διαφοροποιημένης και διεθνούς ολοκλήρωσης οικονομίας.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από την κυβέρνηση της Ένωσης της Μυανμάρ το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο ενίσχυσης της θεσμικής ενίσχυσης και του διαλόγου πολιτικής αποσκοπεί στην ενίσχυση των δημόσιων θεσμών και των μη κρατικών φορέων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη χάραξη πολιτικής.

Το MyJustice είναι ένα πρόγραμμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη που υλοποιείται από το Βρετανικό Συμβούλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Το MyJustice υποστηρίζει τα κέντρα δικαιοσύνης της Yangon και της Mawlamyine, τα οποία προσφέρουν νομικές συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση σε αστικές και ποινικές υποθέσεις για τους φτωχούς και τους ευάλωτους, βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασιών και διασυνδέσεων με Κοινοπραξίες και παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών.

Με την υποστήριξη της MyJustice, από το Σεπτέμβριο του 2015, το Κέντρο Δικαιοσύνης του Yangon (YJC) παρείχε νομική εκπροσώπηση σε 248 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 44 γυναικών. Η MJC παρείχε νομική εκπροσώπηση σε 280 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 54 γυναικών. Κατά την παροχή συμβουλών και εκπροσώπησης στους πελάτες στο δικαστήριο, τα Κέντρα Δικαιοσύνης έχουν παράσχει επίσης σημαντική υποστήριξη στα 2.173 μέλη των οικογενειών τους στην περιφέρεια Yangon και Mon State.

Maro Verli letters