Ανάπτυξη από manikos

Κοσμήματα

Φωτογράφιση Κοσμημάτων

Φωτογράφιση σειράς κοσμημάτων, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική φωτισμού και παρουσίασης. 

Maro Verli: σενάριο και storytelling, προετοιμασία και τελική επεξεργασία.

Maro Verli letters