Ανάπτυξη από manikos

Έκθεση Φωτογραφίας - Ευρωπαϊκή Ένωση της Μιανμάρ

Δημοσίευση Σεπ 1, 2017

Έκθεση φωτογραφίας εκ μέρους της Ευρωπαικής Ένωσης, στην Μιανμάρ

Μετά από πολλούς μήνες εργασίας τον Ιούνιο πραγρματοποιηθήκε η πρώτη κινητή φωτογραφική έκθεση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μιανμάρ. Η έκθεση διεξήχθη σε 10 λεωφορεία στα δρομολόγια 6, 39 και 57 της υπηρεσίας λεωφορείων της Yangon, καθώς και στα ferry Cherry Dala και στις αμαξοστοιχίες Yangon Sa-lone.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μυανμάρ συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο, συνεργάζονται οικονομικά και διατηρούν συνεχώς αυξανόμενες εμπορικές σχέσεις. Η ΕΕ βοηθά τη Μιανμάρ να ανταποκριθεί σε ανθρωπιστικές κρίσεις - τόσο για τα άτομα που πλήττονται από συγκρούσεις όσο και για τις πληγείσες από φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες του 2015 ή ο Νάργκης. Η ΕΕ επικεντρώνεται σε τομείς που έχουν μεγάλη σημασία για ένα ευημερούν μέλλον: την ειρήνη, την εκπαίδευση, τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών διακυβέρνησης.

Η έκθεση στοχεύει να παρουσιάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μιανμάρ και είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται μια έκθεση φωτογραφιών στις δημόσιες συγκοινωνίες της Yangon.find more in European UnionTHE EVENTMaro Verli letters