Ανάπτυξη από manikos

Social Hachers Academy (βίντεο)

Crowdfunding παραγωγή βίντεο

Μην τους δίνεις έτοιμο το ψάρι, μάθε τους πως να ψαρεύουν.

(Lao-Tzu - proverb)

Το Social Hackers Academy είναι μια πρωτοβουλία από ανθρώπους που πιστεύουν ακόμα στην αξία του Ανθρώπου και της αλληλεγγύης. Η ιδέα τους έγινε πολύ σύντομα μια οργάνωση με την στήριξη πολλών σημαντικών ανθρώπων, επιτυχημένων επαγγελματιών μέσα από σπουδαίες και αξιοσημείωτες συνεργασίες.

Βασικός σκοπός της οργάνωσης είναι να ενδυναμώσουν αδύναμες ομάδες και μέσω της εκπαίδευσης της τεχνολογίας και των υπολογιστών να τους στηρίξουν στη εύρεση εργασίας. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η ένταξη τους στην κοινωνία μας.


(
Special thanks to Aidim and his valuable contribution!)VIDEO PRODUCTION:

#MeetOurHeroes 

FULL VERSION OF VIDEO:

Arash

Abdul

Ermis

Henok

Meet Ahmed
Maro Verli letters