Ελληνικό καλοκαίρι #GRummer Vol4

Continue

Η ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Abuja 2017-18

Continue

Νιγηρία, η γη που ο Αλάχ και ο Χριστός παίζουν μπάλα

Continue

Επίσκεψη στο πεδίο – Jahun #Μέρος III

Continue

Επίσκεψη στο πεδίο – Jahun #Μέρος II

Continue

Επίσκεψη στο πεδίο – Jahun #Μέρος I

Continue

Σχετικά με το έργο υποστήριξης – Port Harcourt #Μέρος ΙΙ

Continue

Επίσκεψη στο πεδίο – Port Harcourt #Μέρος I

Continue

Σε αναμονή στο κέντρο μεταναστών, στην Ριτσόνα-Lighthouse Relief

Continue

βάπτιση στην χριστιανική εκκλησία της ΝΙγηρίας

Continue