Read Comments

Ευρωπαική Ένωση της Μυανμάρ, Rakhine – Church of Sweden & The Lutheran World Federation

Το project αφορά στην ανάγκη να αναπτυχθεί υλικό επικοινωνίας για να αναδειχθεί το αναπτυξιακό έργο που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση στη Μιανμάρ. Το φωτογραφικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί στην έντυπη και online επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου, των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, των ενημερωτικών δελτίων, των φυλλαδίων, των αφισών, των εθνικών και διεθνών μέσων κ.λπ.). Οι φωτογραφίες αντανακλούν όχι μόνο το περιβάλλον, το βιοτικό επίπεδο και τα φυσικά τοπία της Myanmar, αλλά και τον σκοπό και το νόημα των διαφόρων έργων της ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η Μιανμάρ ξεκίνησε μια ιστορική και πολύπλευρη διαδικασία μετάβασης. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε ορισμένες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στην προώθηση ενός δημοκρατικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς, στην επίλυση των μακρόπνοων εθνοτικών συγκρούσεων και στη δημιουργία μιας ολοένα και πιο διαφοροποιημένης και διεθνούς ολοκλήρωσης οικονομίας.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από την κυβέρνηση της Ένωσης της Μυανμάρ το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο ενίσχυσης της θεσμικής ενίσχυσης και του διαλόγου πολιτικής αποσκοπεί στην ενίσχυση των δημόσιων θεσμών και των μη κρατικών φορέων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη χάραξη πολιτικής.

Program’s Objective : To contribute towards improved quality of education for children in Rakhine State, Myanmar

With the support of the European Union and Church of Sweden, LWF organization supports the operation of nine (9) Temporary Learning Spaces, eight (8) Child Friendly Spaces and one (1) Non Formal Education Centre in Ohn Taw Gyi South IDP camp in Sittwe Township. The program contributes towards to improve the quality of the education for children in Rakhine State including the educational activities in IDP camps. In Ohn Taw Gyi South, Ohn Taw Gyi North, Dar Paing, Basara, Thae Chaung, Nget Chaung there are 5.456 students attending the IDP camp schools. Activities involve Workshops for Parents Teachers Association on roles and responsibilities in hygiene practices and waste/garbage management.

CASES-testimonials 

European Union of Myanmar, photo by Maro Verli

European Union of Myanmar, photo by Maro Verli

Kyaw Nairg  is 20 years old and he started participating in the program of Basara IDP Camp 18 months ago. Now he attends the Refresher Teacher Training on teaching methodologies and lesson planning in order to develop his skills. His students are in between 5-9 years old.

“My friend was working In Save The Children organization and I liked that through his job he was contributing to our community. Thus when I learned about the program I applied as I believe that education is valuable for our community.”

Ma Than Than Aye, (pic33) works in the program since 2015. She is a mother of 12 and 8 years old children. Her husband encouraged her to participate and she has the opportunity to teach her children with the knowledge he gained through the program.

Zaw Myint Naing,(pic 60) is a 20 years old young teacher. He learned English online as he loves languages. His sister was working in the program but now she moved to Malaysia to work in UNHCR. He was inspired by her job and he applied for the teacher position.

European Union of Myanmar, photo by Maro Verli

European Union of Myanmar, photo by Maro Verli

“Sometimes parents don’t allow to their children to come in school. They prefer to keep them home where they can help in housework. In these cases I visit them trying to explain the advantages of education for our community and for children’s future.”

Zaw Myint Naing wants one day to work as an interpreter.

 

Βραβευμένη φωτογράφος και υπεύθυνη επικοινωνίας στην στρατηγική μέσων, περιεχομένου και οπτικών μέσων. Το portfolio μου περιλαμβάνει εταιρικά, ανθρωπιστικά και πολιτιστικά projects και συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς. Περιηγηθείτε στην σελίδα μου και να θυμάστε να ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ ΜΕ ΟΛΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ & ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ! Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.